หัวข้อ เกมส์ละลายพฤติกรรม / สร้างกฎ Cone of Learning / กิจกรรม point c / เข้าใจจิตสำนึก / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / วงล้อชีวิต 6 ด้าน / กิจกรรมปรับมุมมอง / เรียนรู้ Eye Pattern / เทคนิคเพิ่มความจำ / การจัดการเสียงในหัว
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 26 กุมภาพันธ์ 2566