หัวข้อ First impression สำคัญอย่างไร / Personal Style / แต่งตัวให้เหมาะสมกับรูปร่าง / Wow Color สีสันในตัวคุณ / บุคลิกภาพ การยืน เดิน นั่ง พูด / เรียนรู้การโพสท่าถ่ายรูป / ทบทวนบุคลิกภาพ
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 1 เมษายน 2566 - 2 เมษายน 2566