กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
แลนด์บรีซ รีสอร์ท ปากช่อง เขาใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2566