หัวข้อ เกมส์ละลายพฤติกรรม / สร้างกฎ Cone of Learning / กิจกรรม point c / เข้าใจจิตสำนึก / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / วงล้อชีวิต 6 ด้าน / กิจกรรมปรับมุมมอง / เรียนรู้ Eye Pattern / เทคนิคเพิ่มความจำ / การจัดการเสียงในหัว
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 10 มิถุนายน 2566 - 11 มิถุนายน 2566