หัวข้อ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง Team Work / ทีมงานที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
อบต.หนองนกไข่ จ.สมุทรสาคร
องค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่
วันที่ 5 กันยายน 2566