หัวข้อ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง Team Work / ทีมงานที่มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด
CHATEAU de KHAOYAI
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566