หัวข้อ First impression สำคัญอย่างไร / Personal Style / แต่งตัวให้เหมาะสมกับรูปร่าง / Wow Color สีสันในตัวคุณ / บุคลิกภาพ การยืน เดิน นั่ง พูด / เรียนรู้การโพสท่าถ่ายรูป / ทบทวนบุคลิกภาพ
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 30 กันยายน 2566 - 1 ตุลาคม 2566