หัวข้อ Small Talk / หา Big Why / Mind set วิทยากรมืออาชีพ / ตั้งเป้าหมายการเป็นวิทยากร / 3 v เพื่อการพูดที่ยอดเยี่ยม / การออกแบบการสัมมนา
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 25 มีนาคม 2566 - 26 มีนาคม 2566