หัวข้อ การทำงานเป็นทีม Team building / การสื่อสาร / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / พลังคิดบวก
บริษัท ไพออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด
บ้านสวนอ่าวไข่ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 2 ธันวาคม 2566