หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
วันที่ 31 มกราคม 2567