หัวข้อ Small Talk / หา Big Why / Mind set วิทยากรมืออาชีพ / ตั้งเป้าหมายการเป็นวิทยากร / 3 v เพื่อการพูดที่ยอดเยี่ยม / การออกแบบการสัมมนา
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 27 มกราคม 2567 - 28 มกราคม 2567