หัวข้อ Ice Breaking / เกมส์ละลายพฤติกรรม / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / กิจกรรมปรับมุมมอง / การสร้างทีม / Service Mind
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จ.นนทบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2567